00:00/00:00 </>
​3828.mp4
​3828.mp3

Una experiència d'avaluació participativa d'accions comunitàries