Lliçons de Patrick Llored de la Universitat de Lió sobre ètica animal

Lliçons de Patrick Llored de la Universitat de Lió sobre ètica animal: “¿Qué ética animal para el siglo XX?: Balance, cuestiones y perspectivas de futuro”

Dies: 8 i 9 de juny de 2015

Lloc: Facultat de Lletres

Patrick Llored és professor de Filosofia de la Universitat de Lió i investigador en ètica animal. És expert en Jacques Derrida, però l'ús que en fa d'aquest autor és molt sui generis. La seva obra s'encara a l'estudi de l'ètica animal; defensor del dret de ciutadania animal, analista del fenomen de la domesticació, Llored usa les eines que la deconstrucció de Derrida li ofereix per a fer una lectura biopolítica de la nostra relació amb els animals.

Els temes que ha tractat en aquestes 4 lliçons han estat:

1. La politització de l'ètica animal

2. La democràcia animal

3. Nous drets polítics pels animals (zoopolítica)

4. La necessitat d'una nova “internacional” animalista

Amb la col·laboració de l'Associació Girona Animalista (AGA), Maria Sacramento Buesa ha impartit també una xerrada titulada 'Vida-centrisme: una nova manera de veure el món'.

Resultats col·leccions

Cap resultat