00:00/00:00 </>
​4035.mp4
​4035.mp3

De la reconstrucció instrumental del clima a l’anàlisi robusta de la variabilitat i del canvi climàtic