00:00/00:00 </>
​404.mp4

Aplicació de l'avaluació en ABP (aprenentatges basats en problemes) a l'INSA-Tolouse