00:00/00:00 </>
​415.mp4

Gestionar la diversitat religiosa en allò global i en allò local: l'experiència d'UNESCOCAT