X Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua: la complexitat de les llengües

X Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua: la complexitat de les llengües

L’any 1991 es van iniciar a la Universitat de Girona els col·loquis internacionals "Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua" amb la finalitat de fomentar el debat entre els especialistes sobre aspectes teòrics relatius a la història de les llengües. En les edicions precedents s'han tractat temes com ara La història del lèxic, La història lingüística d'Europa en temps de la Reforma i la Contrareforma, Àmbits de la codificació, Història de les idees lingüístiques, L'espai de les llengües, La construcció de les llengües: normes, mites i emocions.

El col·loqui del 2016 duu per títol 'La complexitat de les llengües' i la reflexió vol abordar la complexa distribució interna de les llengües (vives) que, encara que sovint ha estat vista com un entrebanc per a la fixació i per a l'expansió de la "bona llengua", constitueix un patrimoni cultural de primer ordre, moltes vegades invisible, gairebé sempre maltractat.

El congrés està promogut pel grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa que en els darrers anys ha contribuït decisivament a la singularització de la Història de la llengua com a disciplina lingüística. Des d'una perspectiva interdisciplinària, s'han incorporat aportacions provinents del camp de la literatura, de la història social o d’altres disciplines aparentment més allunyades com ara la sociologia, la psicologia o la filosofia del llenguatge

La complexitat de les llengües

Resultats col·leccions

Cap resultat