00:00/00:00 </>
​4382.mp4
​4382.mp3

La distribució funcional de variants en laGramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica(1994), d’Antoni M. Badia i Margarit