Concurs de book trailers sobre llibres prohibits 2016

1r Concurs de book trailers sobre llibres prohibits

Un dels objectius de la Fira del Llibre Prohibit és la de promoure l'interès per la literatura universal i per les seves circumstàncies envers la censura. En aquest sentit, la 3a edició de la Fira del Llibre Prohibit, celebrada a Llagostera el 16 de juliol de 2016, amb la col·laboració de la Biblioteca de la Universitat de Girona, ha convocat el 1r Concurs de book trailers sobre llibres prohibits, adreçat al públic més gran de 16 anys (nascuts a partir de 1999).

El book trailer és un vídeo curt que té com a objectiu presentar de manera breu i visual l'atmosfera d'un llibre (en aquest cas un llibre que ha estat prohibit o censurat), sense mostrar-ne la trama completa ni el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès del lector per llegir aquell llibre, així com explicar els motius pel qual ha estat o està censurat citant l'any i la localització.

Resultats col·leccions

Cap resultat