1r Forum Vusiness

1rForum Vusiness.1r Seminari de Recerca del Projecte Vusiness

Data: 18 d'octubre de 2016

Lloc: Facultat de Lletres i Turisme. Sala de reunions SD2

1r Seminari de Recerca del Projecte Vusiness promogut pel grup d’investigació d’Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA), liderat per la Dra. Carmen Echazarreta.

El Seminari consisteix en un fòrum de reflexió i debat al voltant dels aspectes essencials i diferencials que configuren les empreses obertes, democràtiques i inclusives que reinventen la qualitat de vida.

Hi han participat els següents experts: Dra. Carmen Echazarreta, directora del Grup ARPA, experta en temes de gènere i professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat; un representant de la Cooperativa “La Fageda”; Sr. Agustín Matía, Gerent de Down España; Sr. Francesc Ventura Ribal, director d’Emprenedoria Social de la Fundació Bancària “La Caixa”; Sr. Javier Blázquez, Coordinador Tècnic de Projectes Internacionals de la Fundació ONCE; Sr. Mohamed el Amrani, creador de l’Associació Xarxa de Convivència de Roses i Premi Fundació Príncep de Girona Social 2014; i Sra. Marta Casacuberta, Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Sosials i Famílies a Girona. Dinamitzaran la sessió la Dra. Carmen Echazarreta i el doctorand de la UdG, Albert Costa.

L’objectiu principal dels Seminaris de Recerca és la interacció entre diferents professionals relacionats amb l’àmbit de les empreses inclusives per tal de debatre i definir els indicadors rellevants i significatius que facilitin la identificació, diferenciació i promoció de les empreses obertes, democràtiques i inclusives. La reflexió i el debat generat en aquest fòrum d’experts servirà per generar dades qualitatives que posteriorment formaran part de la recerca en la qual està emmarcada. Es preveu realitzar dos seminaris més a l’entorn de les empreses intel·ligents (Smart) i l’altra amb les empreses sostenibles (Sustainable).

El Centre de les empreses, les persones

Resultats col·leccions

Cap resultat