Listar Curs 2016-2017 (Fonaments de física 2, GATE) por fecha de publicación