00:00/00:00 </>
​4608.mp4

Pràctica 3. Fonaments de Física II [Circuits de Corrent Continu]

Share
Pràctica 3 de l'assignatura "Fonaments de Física II" del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (curs 2016-2017) consistent en estudiar els components del circuit de corrent continu ​
​Tots els drets reservats