Curs de postgrau en "Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits"

Diploma de postgrau "Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits"

3a edició - Curs 2017-2018

Calendari:Divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h (les sessions presencials es faran un cap de setmana al mes).

Lloc:Biblioteca del Barri Vell - Campus Barri Vell (Girona).

Objectius:

- Oferir una formació específica en les tècniques de correcció de textos orals i escrits en llengua catalana.

- Aprofundir en el coneixement de l’estàndard i de la gramàtica normativa. Conèixer les noves orientacions marcades per la nova Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (2016).

- Formar professionals que puguin dur a terme les intervencions que comporta la regularització lingüística en un àmbit determinat, tant pel que fa a les formes com a les funcions de les varietats lingüístiques.

Adreçat a:

- A titulats universitaris en Filologia, Lingüística, Traducció i Interpretació, o en carreres afins a les anteriors i amb coneixements superiors de llengua catalana.

- A professionals que treballen en l’àmbit de la llengua catalana, en correcció, planificació lingüística i ensenyament de la llengua catalana, que vulguin actualitzar els seus coneixements i la seva experiència.

3a edició-Curs 2017-2018

Resultats col·leccions

Cap resultat