Visualitzant Fem veïnatge: Mercat de conversa i proximitat per data de publicació