Jornada Internacional Aigua i Ciutadania: gestió pública i recuperació dels béns bàsic

Jornada Internacional Aigua i Ciutadania: gestió pública i recuperació dels béns bàsic

L'Area de Ciència Política de la Universitat de Girona en col·laboració amb l'Observatori DESC, va organitzar, amb el suport del Consell Social de la UdG, la Jornada 'Aigua i Ciutadania: gestió pública i recuperació dels béns bàsic'.

La transcendència de la gestió del servei d'aigua de les ciutats s'ha posat de manifest, de forma especial, a partir de la Crisi de 2008, ja que ha despertat més atenció i sensibilitat intensificant la importància de la ciutadania com a actor a tenir en compte i l'abast d'aquest servei de primera necessitat.

D'altra banda, hi trobem el vessant de la recuperació del servei, que ha posat de relleu que la gestió d’aquest servei és una gran desconeguda dins l’àmbit institucional i que està requerint l’aprenentatge accelerat per part dels serveis tècnics que han de liderar aquests processos.

La Jornada Internacional 'Aigua i Ciutadania: gestió pública i recuperació dels béns bàsics' es planteja com objectius principals:

- conèixer la situació actual en relació a la recuperació del servei de gestió urbana de l’aigua.

- Dotació del marc i les eines que actualment existeixen per dur a terme la recuperació de la gestió del servei d’abastament d’aigua urbana.

- establir els elements del debat actual.

- orientar el futur de les polítiques públiques relacionades amb aquest servei.

- presentar els resultats de la recerca 'Aproximació a la gestió col·laborativa en l'àmbit urbà de recursos essencials: el cas del servei d'aigua'.

- exposar els vincles dels Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC) amb el servei d'aigua per establir una base de treball en aquest àmbit.

- crear i enfortir xarxes de treball i xarxes de col·laboració entre els diferents sectors actors.

Resultats col·leccions

Cap resultat