00:00/00:00 </>
​4968.mp4
​4968.mp3

Presentació dels llibres de poemes pòstums de Carles Hac Mor, Tant per tant, subpoemes, i No ben bé