Ludwig Wittgenstein: commemoració del passat, examen del present i continuïtat de futur

Full Text
simwittrm.rm embargoed access 5.mp3 embargoed access
Share
Documental centrat en el filòsof Ludwig Wittgenstein en motiu del Simposi de commemoració del seu naixement. Format, d'una banda, per un reportatge on es narra la vida i obra del filòsof. D'altra banda, d'un resum sobre el que va significar la celebració del simposi, com es va desenvolupar i les impressions que s'han varen extreure ​
​Tots els drets reservats