Tercer Congrés Català de la Cuina

III Congrés Català de la Cuina

Aquest congrés és una oportunitat d’anàlisi i reflexió sobre el què ha esdevingut la nostra cuina durant els últims 25 anys i sobre quina és la situació actual del món de la cuina a nivell professional, social, cultural i turístic. Però, alhora, és un instrument per respondre a la necessitat de consolidar aquesta fórmula d’èxit, millorar-la i garantir-la per a les properes dècades. És per això que l’actual reflexió que es proposa ha de mirar cap a l’horitzó del 2025, un nou punt estratègic en el calendari europeu.

El Congrés promou un procés obert de debat, d’intercanvi d’idees i de resposta als gran reptes de la cuina catalana, tractant tots els aspectes diferencials de cultura culinària i de patrimoni cultural, a partir de la realitat del sector culinari i gastronòmic avui.

Els objectius que es proposa assolir el Congrés són els següents:

- Consolidar la Cuina Catalana en el seu lideratge mundial

- Definir el mapa dels actors de la cuina i la gastronomia catalana

- Definir i impulsar l’estratègia de país de cara a l’Horitzó Gastronòmic 2025

Resultats col·leccions

Cap resultat