00:00/00:00 </>
​5274.mp4
​5274.mp3

De l'any vuit i el dia. Joan Ferraté en persona