Història de l' Educació (entrevistes a mestres i alumnes)

Història de l' Educació (entrevistes a mestres i alumnes)

Pràctiques de l'assignatura "Història de l'educació" impartida pel professor emèrit Salomó Marquès. Els/les estudiants d'aquesta assignatura havien de realitzar una entrevista a mestres i alumnes sobre l'educació i l'ensenyament en època Franquista