XXIV Congrés Italo-franc-lusità-espanyol de Filosofia del Dret

XXIV Congrés Italo-franc-lusità-espanyol de Filosofia del Dret

Dates: 19 i 20 d'octubre de 2018

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Dret

Organitza: Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona i el seu grup de recerca en filosofia del dret

Resultats col·leccions

Cap resultat