Visualitzant XXIV Congrés Italo-franc-lusità-espanyol de Filosofia del Dret per matèria