El retorn del lloc. El paper de l’espai geogràfic en l’emergència de noves formes d’organització social

Seminaris de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. Temes innovadors en la geografia contemporània

El retorn del lloc. El paper de l’espai geogràfic en l’emergència de noves formes d’organització social

24 d’octubre de 2018

L’any 1984 Doreen Massey publica el llibre Geography matters!, que va tenir una gran difusió. Un any més tard, el 1985, Giuseppe Dematteis publica un llibre clau, si bé no tan difós com aquell: Le metafore della Terra. Es començava a palpar el famós spatial turn, el gir espacial, en les ciències socials i humanes; és a dir, el convenciment cada cop més ferm que l’espai geogràfic no era un actor neutre i passiu, un simple escenari en el qual es desplegava la vida humana, sinó un protagonista actiu i una peça clau a l’hora d’entendre el nostre món; un gir espacial que ens ha obligat a repensar-nos com a éssers temporals i espacials alhora. És llavors quan la sociologia, l’antropologia, l’economia, les ciències polítiques i fins i tot l’art contemporani, entre altres disciplines, comencen a adonar-se’n i incorporen l’espai i el lloc a les seves anàlisis. Trenta-cinc anys més tard, aquest seminari pretén, per una banda, posar al dia el repte de caràcter epistemològic i metodològic iniciat en aquell moment –també per a la geografia– i, per altra banda, mostrar com, efectivament, en l’espai geogràfic rau l’explicació, almenys parcialment, de les formes d’organització social (també del sorgiment de les noves), tant en medis rurals com en entorns urbans.

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

La geografia del pensament

Class open access

Thumbnail

Repensant el(s) lloc(s)

Class open access