VIII Fòrum del Patrimoni Literari

VIII Fòrum del Patrimoni Literari: els anys literaris

Data: 30 de novembre de 2018

Organitza: Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent

El Fòrum del Patrimoni Literari és una iniciativa creada per a compartir experiències, metodologies, resultats i temàtiques comuns entre centres, institucions i estudiosos dedicats a la gestió del patrimoni literari, en totes les seves manifestacions. Al Fòrum de l’any 2014, vam reflexionar sobre la lectura sota aquest epígraf: “Llegir i després, si de cas, escriure”. Vam dedicar el Fòrum de 2015 a “Traduir, la millor manera de llegir”. L’any 2016 el vam dedicar a “L’art d’escriure”. En el Fòrum de 2017, vam reflexionar sobre “Els papers dels escriptors”. Enguany ens aturarem en el paper dels anys literaris, perquè aquest és un dels anys més plens de commemoracions.

Quin impacte tenen els anys literaris? Es produeixen noves edicions, exposicions, recerques, lectures, la premsa se’n fa ressò. Qui s’implica en els anys literaris? Editors, llibreters, biblioteques. Quin paper haurien de jugar els hereus dels escriptors? Els comissaris són una peça clau a l’hora de fer la programació i d’establir connexions entre els diferents sectors. Quines dificultats són les més difícils de salvar? L’esforç que suposa de recursos humans i econòmics es veu compensat per l’augment de la lectura, del coneixement, de les vendes dels escriptors homenatjats? La dotació institucional de cada commemoració és suficient? L’aposta ha de ser múltiple, com en aquest any 2018, amb sis anys literaris a celebrar? O s’ha de cenyir a una o dues commemoracions i prou? Hi ha unes característiques comunes en tots els anys? Hi ha estudis sobre els resultats a mig termini de la influència dels anys? Quina és l’experiència en d’altres països? Quallen els anys literaris en els instituts de secundària i en les universitats? La participació de la ciutadania és alta? Què queda dels anys literaris? De tot això i més tractarem en aquest Fòrum.

En aquesta vuitena edició del Fòrum del Patrimoni Literari, que tindrà lloc el proper 30 de novembre a Castelló d'Empúries, la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i del Grup de Recerca de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona (UdG).

Els anys literaris

Resultats col·leccions

Cap resultat