Jornada "AI-H2O: el repte de la gestió integral de l' aigua en el nou món de la infoesfera"

Jornada "AI-H2O: el repte de la gestió integral de l' aigua en el nou món de la infoesfera.

Data: 10 de desembre de 2018.

Lloc: Auditori Jaume Casademont - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

Com en molts altres sectors, l’IoT (Internet of Things) incrementarà exponencialment el nombre de senyals i mesures que s’obtindran al llarg del cicle de l’aigua, provocant un augment espectacular del nombre de dades que s’obtindran (Big Data) i el desenvolupament de mètodes de processament basats en eines d’Intel·ligència Artificial (Deep Learning). La conjunció d’aquests elements comportarà, els propers anys, un canvi radical en la gestió del cicle integral de l’aigua.

El Campus de L’Aigua de la Universitat de Girona ha organitzat aquesta jornada amb l’objectiu de generar un espai d’interacció i reflexió al voltant d’aquest tema clau en el present i futur del sector de l’aigua.

Resultats col·leccions

Cap resultat