00:00/00:00 </>
​5605.mp4
​5605.mp3

Els antics hospitals de Girona: de la distància a la concentració, segles X-XVIII