XI Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua: La llengua desitjada

XI Col·loqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua": La llengua desitjada

L’any 1991 es van iniciar a la Universitat de Girona els col·loquis internacionals "Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua" amb la finalitat de fomentar el debat entre els especialistes sobre aspectes teòrics relatius a la història de les llengües. En les edicions precedents s'han tractat temes com ara La història del lèxic, La història lingüística d'Europa en temps de la Reforma i la Contrareforma, Àmbits de la codificació, Història de les idees lingüístiques, L'espai de les llengües, La construcció de les llengües: normes, mites i emocions.

El col·loqui del 2019 duu per títol 'La llengua desitjada'. El congrés està promogut pel grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa que en els darrers anys ha contribuït decisivament a la singularització de la història de la llengua com a disciplina lingüística. Des d'una perspectiva interdisciplinària, s'ha volgut incorporar aportacions provinents del camp de la literatura, de la història social o d’altres disciplines aparentment més allunyades com ara la sociologia, la psicologia o la filosofia del llenguatge.

Resultats col·leccions

Cap resultat