Listar Noves tendències en materials compòsits = New trends in composite materials por autor