00:00/00:00 </>
​6025.mp4
​6025.mp3

Seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVID19

Full Text
Share
Mòdul formatiu impartit per Núria Mancebo, cap de l’Oficina de Salut laboral de la UdG sobre seguretat i salut en l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVID19. Núria Mancebo estructura la seva presentació en tres parts. Una primera, de context general sobre docència, seguretat i salut, on es refereix al pla de prevenció de la UdG, la integració dels diferents aspectes de seguretat i riscos laborals dins l’entorn universitari, el comportament responsable del professorat i dels estudiants, la definició del servei de prevenció i el marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut laboral. Una segona, que dedica a la docència en alerta sanitària COVID-19, on esmenta els documents marc que caldria consultar com: el protocol de seguretat i salut, el pla de prevenció, el pla d’autoprotecció i el pla de contingència, a més a més de la pàgina web del propi servei. I finalment una tercera part, on fa referència al protocol d’actuació en situació COVID, comentant les diferents parts d’actuació (preparació, adequació, inici, adaptació i seguiment), les instruccions i actuacions bàsiques establertes, el sistema +OSL per fer arribar incidències, comunicats de risc i peticions de salut laboral o material, els protocols a l’aula (aforament, ventilar, entrades esglaonades, auto higienització de l’entorn i del material compartit), les mesures preventives col·lectives (metres de distancia, mascareta o pantalla, higienització mans i material, ventilació o renovació de l’aire a l’aula), el sistema de traçabilitat COVID-19 a l’aula mitjançant codis QR, amb el que estudiants i professorat han de registrar la seva entrada i sortia, i la informació general sobre la COVID-19 a la universitat i l’impacte acadèmic davant la COVID-19 a través de la web de la OSL ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd