00:00/00:00 </>
​6027.mp4
​6027.mp3

Drets d'autor: crear, reutilitzar i difondre

Full Text
Share
Mòdul formatiu impartit per Brigit Nonó, cap de la unitat de desenvolupament de projectes i comunicació de la Biblioteca de la Universitat de Girona sobre drets d’autor. La presentació l’estructura en quatre blocs: el primer fa referència als drets d’autor: conceptes bàsics dins el context de la Propietat Intelectual, límits, i cessió de drets d’explotació a un tercer; el segon el dedica a la publicació de material propi en accés obert i es refereix a temes com: conservar els drets d’autor davant les editorials, les llicències creatives commons, la legalitat de dipositar articles científics publicats a les xarxes socials acadèmiques com Acadèmia.edu o ResearchGate, la protecció dels drets d’autor en publicar, i els drets de les dades de recerca. En el tercer bloc sobre l’ús de materials aliens es refereix al material amb llicències lliures, sota domini públic, el que la llei permet usar, la sol·licitud d’autorització al titular de drets i la utilització d’informació extreta de bases de dades i recursos contractats per la Biblioteca. I finalment, en el quart bloc de la presentació es refereix a les recomanacions per publicar material docent al campus virtual (UdGMoodle) de la UdG, esmentant conceptes com: plagi, citació de documents i gestors de referències bibliogràfiques ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by