00:00/00:00 </>
​6054.mp4

Atenció infermera a la persona amb problemes respiratoris: permeabilitat de la via aèria, oxigenoteràpia, nebulització i inhaladors