00:00/00:00 </>
​6064.mp4

Atenció infermera a la persona en la caterització venosa guiada per ultrasons