Congrés Internacional "La pàtria hispana, la raça llatina"

CONGRÉS INTERNACIONAL | La pàtria hispana, la raça llatina: Nacions i projectes polítics entre Espanya, Itàlia i Argentina (1880–1945)

26 i 27 de novembre de 2020

CONGRESO INTERNACIONAL | La patria hispana, la raza latina: Naciones y proyectos políticos entre España, Italia y Argentina (1880–1945)

26 y 27 de noviembre de 2020

INTERNATIONAL CONFERENCE | The Spanish Homeland, the Latin Race: Nations & Political Projects among Spain, Italy and Argentina (1880–1945)

26th and 27th of November 2020

El Congrés va ser en línia.

Resultats col·leccions

Cap resultat