II Congrés: "En Teoría hay mujeres (en teoría)"

II Congrés: "En Teoría hay mujeres (en teoría)"

Girona 15 i 16 d'abril

El II Congrés "En teoría hay mujeres (en teoría)", és la contribució que la Càtedra de Cultura Jurídica ha volgut aportar per donar continuïtat a la primera edició d'aquest congrés que va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra els dies 26 i 27 de setembre de 2018. La primera edició va gaudir d’un altíssim nivell acadèmic, assolint un gran impacte a nivell nacional i internacional. La iniciativa, fruit de la col·laboració entre investigadores de filosofia del dret de la Universitat Pompeu-Fabra i la Universitat del Girona, enceta un camí esperançador per revertir la infrarepresentació de les dones en l'àmbit de la filosofia del dret i promou la sinèrgia entre grups de recerca i professores amb la finalitat de reforçar la visibilitat de llurs treballs.

En aquesta ocasió obrim les portes de la Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona per convidar, els dies 15 i 16 d'abril de 2021, a tots aquells estudiants, professors i professionals interessats a analitzar diferents aspectes teòrics i aplicats de la filosofia i teoria del dret.

El Congrés ha comptat amb ponents i contraponents d'universitats de reconegut prestigi de l'Argentina, Xile, Espanya, Itàlia i el Regne Unit.

Els objectius d'aquesta segona trobada són els següents:

• Promoure la visibilització de les dones que investiguen i ensenyen teoria del dret i posar en valor el seu treball.

• Establir xarxes de contactes entre dones que es dediquen a la teoria del dret.

• Situar a la UdG com una universitat de referència no sols pel que respecta a la teoria del dret, sinó també a les qüestions de gènere.

En aquesta ocasió i com a colofó per cloure aquesta segona edició del congrés, la Càtedra de Cultura Jurídica ha proposat un taller de 3 hores a càrrec de la Doctora en Antropologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Maribel Ponferrada, sobre com investigar amb perspectiva de gènere.

Resultats col·leccions

Cap resultat