00:00/00:00 </>
​6212.mp4
​6212.mp3

Implementació de l’Observatório do Alt Tâmega. Un portal d'intel·ligència territorial = La implementación del Observatório do Alto Tâmega. Desarrollo de un portal de inteligencia territorial

Full Text
Share
Comunicació a càrrec de Marco Filipe Chaves Antunes (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro / Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega), sobre la implementació de l’Observatório do Alt Tâmega, un portal d'intel·ligència territorial. Amb el creixement de les tecnologies de representació i anàlisi del territori en les seves variades dimensions, la creació d'un portal de dades és un pas lògic en el procés d'adopció de recursos amb la finalitat d'una gestió millorada del territori regional i d'apoderament dels ciutadans. La disponibilitat d'un volum cada vegada més gran d'informació digital o digitalitzable, implica una creixent necessitat de guanyar capacitat de valorització de la informació cada vegada més disponible i oberta, sempre buscant la creació de nou coneixement generat a costes d'aquesta informació. Es percep com a fonamental, una política assenti en els principis de Dades obertes, per a una cada vegada més gran, participació dels ciutadans en les activitats de decisió. L'adopció d'un portal de dades d'intel·ligència territorial possibilitarà, el mitjà de cerca, interpretació i reutilització de tota la informació sobre la seva regió, congregada en un sol espai digital, sent la culminació d'una estratègia basada en quatre principis: (1) la correcta gestió de la informació, (2) la governança eficient, (3) l'obligatorietat d'informació als ciutadans, (4) l'ordenament territorial. L'emergència d'una plataforma tecnològica, compartida per totes les entitats de governació i ciutadania del territori de l'Alt Tâmega, és el nom per al desenvolupament inicial de l'Observatori do Alt Tâmega, desenvolupament aquest que es farà en una primera fase al voltant de la Infraestructura de Dades Espacials de l'Alt Tâmega (IDE-AT). La IDE de l'Alt Tâmega pretén agregar tota la informació geoespacial disponible en les organitzacions de govern de la regió. La implementació de la IDE es va estructurar en tres eixos fonamentals: (1) Model de governança de recursos humans, a través de l'encreuament de les estructures formals existents i una estructura orientada per a la gestió de la informació. (2) Model d'organització de la informació, el qual ha de tenir en compte la identificació i optimització de fluxos de dades dins de les organitzacions de la regió i al mateix temps, que ha de garantir el gradual acostament, en matèria de conformitat amb els marcs normatius ISO i INSPIRE, depenent la velocitat d'ajustament de la normalització, de la capacitat dels recursos humans per garantir la qualitat d'implementació; (3) La plataforma de treball Geonode, la qual ha de respondre a qüestions com la facilitat i flexibilitat d'ús per part dels tècnics de govern local i ciutadans, i al mateix temps que ha d'atorgar la possibilitat de gestionar la informació de manera autònoma i avançada, buscant sempre eficiència en la capacitat de tramitar documentació i metadades relacionades amb aquesta informació geoespacial, en una plataforma de programari lliure i basada en estàndards de dades obertes, seguint la filosofia que la informació com més disponible per a ús per tots, millor serveix en el desenvolupament local ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0