00:00/00:00 </>
​6213.mp4
​6213.mp3

Una proposta metodològica a la iniciació a la gestió de projectes TIG a través del programari lliure = Una propuesta metodológica a la iniciación a la gestión de proyectos TIG a través del software libre

Full Text
Share
Comunicació a càrrec de Laura García Juan, Carmen Hidalgo Giralt, Angel Ignacio Aguilar Cuesta (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Internacional de Valencia), sobre la gestió de projectes TIG a través del programari lliure. L'ensenyament d'assignatures de Sistemes d'Informació Geogràfica basada en l'aprenentatge principalment de programari propietari s'ha vist alterada per la irrupció de solucions basades en programari lliure cada vegada més potent i esteses. A aquesta situació se suma el canvi en els perfils laborals, molt relacionats amb l'actual demanda social, on les geotecnologies tenen un paper cada vegada més destacat. Per tot això, es veu necessària una actualització dels programes docents, ja no sols en qüestions teòriques sinó també en la cerca de vies per a l'adquisició d'habilitats que s'adaptin al panorama descrit. L'arribada de la COVID i la necessitat de passar a altres escenaris docents va accelerar aquest procés. En el cas que compartirem, els reptes que es van presentar, com ara la dificultat de llicències o la necessitat de conjuminar les característiques tècniques dels diferents equips dels alumnes, es van convertir en oportunitats. En aquesta comunicació presentem el projecte d'innovació docent que es va desenvolupar amb els alumnes del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio y Ciencias Ambientales de la UAM, en una modalitat d'educació a distància i amb escassos recursos tècnics. Partint d'un cas d'estudi, els alumnes adquirien competències en gestió de projectes alhora que treballaven amb diferents geotecnologies. A escala de programari totes les solucions estaven basades en programari lliure (QGIS, QFIELD, R, Geoserver...) treballant conjuntament en un projecte participatiu amb tutories. L'objectiu era tenir un primer contacte amb múltiples solucions i aprendre a utilitzar-les conjuntament en un mateix projecte ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0