00:00/00:00 </>
​6214.mp4
​6214.mp3

SIG lliure per a la sostenibilitat de la pesca a Catalunya = SIG libre para la sostenibilidad de la pesca en Catalunya

Full Text
Share
Comunicació a càrrec de Joan Sala Coromina, Jordi Ribera Altimir, Jose Antonio García del Arco (institut de Ciències del Mar - CSIC), sobre la gestió pesquera a Catalunya i la visualització dels resultats de les anàlisis biològiques i geogràfiques amb SIG Lliure. Durant les darreres dècades l'activitat pesquera a Catalunya ha disminuït de manera notable. El mal estat dels recursos vius marins explotats ha provocat la reducció de la flota pesquera i la regressió d'aquesta activitat econòmica. La col·laboració entre els sectors pesquer, científic i administratiu és bàsica per a la gestió d'aquesta activitat econòmica a llarg termini de manera sostenible. La creació d’ICATMAR (Institut Català de Recerca per la Governança de la Mar), un òrgan de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el CSIC, té com a objectiu formalitzar i canalitzar aquesta col·laboració entre sectors. Dins d'aquest, existeix un projecte de seguiment i assessorament cientificotècnic a l'administració i confraries de Catalunya en gestió pesquera. Aquest projecte parteix de l'experiència i coneixements del departament de Recursos Renovables Marins de l'Institut de Ciències de la Mar (CSIC). El projecte va començar l'octubre de 2018 posant en marxa, d'una banda, una campanya d'observacions de camp a bord de barques de pesca i, per un altra, la seva arquitectura tecnològica. Un dels elements clau és la recopilació de dades i la seva estructuració per a poder ser analitzats i visualitzats, amb l'objectiu d'orientar científicament la gestió de l'activitat pesquera a Catalunya. Un equip de biòlegs observadors s'embarca periòdicament en vaixells de les diferents flotes pesqueres i realitza una recollida de mostres i dades a bord. Les mostres són analitzades amb posterioritat en l'Institut de Ciències de la Mar i les dades obtingudes són introduïdes a través d'una aplicació web desenvolupada en Django (Python) i emmagatzemats en una BBDD (PostgreSQL-PostGIS). Els resultats de l'anàlisi d'aquestes dades i l'encreuament de dades entre el Sistema de Localització de Vaixells (SLB) i les notes de venda de les llotges pesqueres, s'utilitzen per a generar diferents productes utilitzant QGIS i PostGIS i així poder respondre a una part de la problemàtica relacionada amb la gestió i conservació dels recursos pesquers a Catalunya ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0