00:00/00:00 </>
​6218.mp4
​6218.mp3

Desenvolupament d'una tecnologia smartphone per a l'estudi de l'ús i la percepció de l'espai públic = Desarrollo de una tecnología Smartphone para el estudio del uso y la percepción del espacio público

Full Text
Share
Comunicació a càrrec de Francisco Martín Rivas (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), sobre el desenvolupament d'una tecnologia smartphone per a l'estudi de l'ús i la percepció de l'espai públic. Es descriu el Treball de Final de Màster (TFM) del màster en Geoinformació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la seva especialització en Desenvolupament de Geoaplicacions. És en aquest context en el qual neix el projecte 'Desenvolupament d'una tecnologia smartphone per a estudiar l'ús i percepció de l'espai públic', que consisteix en el desenvolupament d'una aplicació mòbil per a permetre estudiar l'ús i la percepció de l'espai públic per part dels habitants de la ciutat de Barcelona. Mentre que l'aplicació podrà ser utilitzada per qualsevol persona, l'explotació de les dades recollides a través d'ella serà d'ús exclusiu del Grup d'Estudis en Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui fou el client final del projecte. En quant a l'arquitectura i funcionalitats del sistema, està compost en essència per una aplicació web mòbil, denominada 'Ambulate', capaç de registrar i georeferenciar les rutes que recorren els usuaris, però també de mostrar a l'usuari un formulari georreferenciat sobre les percepcions de l'espai en el qual es troba. Aquest formulari es mostra en el moment en el qual l'usuari s'ha detingut de manera perllongada o quan es troba en una zona d'interès. D'aquesta manera, tant les rutes i formularis geolocalitzats com les respostes als mateixos s'envia i emmagatzema en una base de dades PostgreSQL. D'altra banda, aquest client mòbil permet a l'usuari no solament veure un resum de les seves estadístiques, com pot ser el total de quilòmetres recorreguts o el nombre de formularis omplerts, sinó que també l'hi permet veure la geolocalització i propietats de totes aquestes entitats sobre una base d'OpenStreetMap. Per últim, i amb l'objectiu de donar suport i monitorització en temps real per part del GEMOTT, el sistema compta amb un client d'escriptori en el qual es pot visualitzar, i fins i tot descarregar en format GeoJSON, tota la informació registrada a la base de dades, permetent així l'explotació d'aquestes dades per un client SIG com, per exemple, QGIS. Tot el codi de l'aplicació web mòbil es troba obert i lliure en un repositori propi de *GitHub - https://github.com/fmariv/ambulate -. En el projecte es realitzà tant el disseny com la implementació completa del sistema: la base de dades d'una banda, i per l'altra, el desenvolupament del disseny gràfic i funcional, donant com a resultat una eina sòlida per a la recollida d'informació ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0