00:00/00:00 </>
​6223.mp4
​6223.mp3

Publicació de la cartografia topogràfica municipal amb eines de programari lliure = Publicación de la cartografía topográfica municipal con herramientas de software libre

Full Text
Share
Comunicació a càrrec d'Esther Pulido Barberán (Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica), sobre la publicació de la cartografia topogràfica municipal amb eines de programari lliure. El departament del Pla de la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona té, entre altres, la funció d'actualitzar i publicar les dades de la cartografia topogràfica municipal, oficial i única en tot el territori que abasta el municipi. Aquesta funció requereix que la cartografia topogràfica estigui actualitzada, segons els canvis continus del territori, de manera àgil perquè els usuaris en puguin disposar amb garanties en qualsevol moment. Per tant, els processos d'actualització i publicació han d'estar optimitzats tant en velocitat, en eficiència com en qualitat. D'altra banda, és una prioritat en la infraestructura de descàrregues cartogràfiques i dades geo-referenciades de l’Ajuntament de Barcelona utilitzar formats oberts, no propietaris i basats en estàndards que facilitin l'ús i el suport generalitzat per part de la comunitat d'usuaris de la geo-informació de la ciutat. El programari QGIS permet mostrar les dades i publicar-los amb estructures estàndards i adaptades a diferents usuaris a partir d'una mateixa font de dades que es manté actualitzada. La publicació de la cartografia topogràfica en format Geopackage generada amb QGIS, ha aportat l'estandardització i agilitat necessària per a l'ús i anàlisi massiu d'aquestes dades. El camí fins a arribar a aquesta publicació ha requerit depurar les dades inicials en format CAD i, definir i executar els processos de conversió d'aquestes dades en una base de dades relacional GIS. Els projectes QGIS han facilitat la creació de diferents estructures de dades adaptades a l'usuari i als estàndards, requerits tant per a compartir dades amb altres sistemes d'informació com per les classificacions requerides per la IDE. A partir de les línies cartogràfiques es genera un mosaic que delimita tot el terme municipal amb polígons que es corresponen amb els usos implícits en la morfologia urbana, garantint la cobertura del territori i el rigor mètric implícit en la cartografia topogràfica en la qual es basa, per a mantenir la coherència amb el Pla Cartogràfic de Catalunya. El manteniment de les dades es fa en un únic repositori de dades i és continu, immediat i automàtic, amb una periodicitat mensual en la publicació dels canvis del territori. Amb l'objectiu de garantir l'agilitat en la visualització i publicació de les dades, s'han creat catàlegs d'elements que permeten discriminar la visualització segons la seva superfície i el nivell de zoom. També ha estat necessari simplificar geometries i unificar nivells per a disposar d'un model senzill i amb bon rendiment en les publicacions. D'aquesta manera, des de finals del 2020 es publica la cartografia topogràfica en un Mapa Topogràfic Municipal mitjançant un format de fàcil difusió (Geopackage) generat a partir de projectes QGIS. Les publicacions estan disponibles a la web de descàrregues CARTOBCN, oferint a l'usuari un producte estàndard, actualitzat, editable i amb rigor mètric, topològic i complert ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0