Jornada 'Els estudis de visitants: de les dades al coneixement, del coneixement a la gestió'

Jornada 'Els estudis de visitants: de les dades al coneixement, del coneixement a la gestió'. 1a Jornada Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

Primera jornada celebrada per l’Observatori dels Públics, que va suposar la seva presentació en societat i on es van presentar experiències tant nacionals com estrangeres sobre com els museus transformen les dades que obtenen dels seus estudis en un instrument d'utilitat per millorar les relacions amb els seus públics.

L’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya té per objectiu donar suport als museus i altres equipaments patrimonials del país en el coneixement dels seus visitants i usuaris per crear, mantenir i desenvolupar noves audiències i millorar l'ús social del patrimoni cultural.

L’Observatori dels Públics desenvolupa la seva missió oferint eines als museus i col·laborant en la formació dels professionals dels equipaments patrimonials en la investigació dels seus públics i en l'avaluació de les seves activitats.

L’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural és un projecte que desenvolupa l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona.

1a Jornada Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

Resultats col·leccions

Cap resultat