IV Congrés d´Història de Girona

IV Congrés d´Història de Girona: la Girona del Barroc

L’Institut d’Estudis Gironins (IEG) ha organitzat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i del Patronat Francesc Eiximenis, el 4t Congrés d’Història de Girona dedicat monogràficament a la Girona del Barroc. En aquest congrés es tracten els aspectes socials, econòmics i artístics d’aquesta època, centrada en el segle XVII, però tenint en compte també els precedents i la continuïtat abans i més enllà d’aquest segle. El centre d’interès del congrés és la ciutat de Girona, però tant les ponències com les comunicacions poden centrar-se també en les comarques gironines i, si s’escau, ocupar-se de les relacions del barroc de Girona amb el d’altres llocs de Catalunya i Europa.

Girona, 24 i 25 de novembre de 2011

La Girona del Barroc

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Girona a la Catalunya del Barroc

Class open access