7è Programa Marc: Programes i Iniciatives europees de col·laboració públic-privada 2

7è Programa Marc: Programes i Iniciatives europees de col·laboració públic-privada. Oportunitats de finançament i lobby a nivell europeu mitjançant les JTIs, PPPs i ETPs.

Data: 13 de novembre de 2012

Lloc: Sala “Auditori” ‐ Edifici Narcís Monturiol del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Organitza: Oficina d' Investigació i Transferència Tecnològica (OITT)

Objectius:

‐ Donar a conèixer les possibilitats de finançament de la Comissió Europea com a via d’execució de projectes de cooperació, entre el sector públic i el privat, a través de les iniciatives liderades per la indústria: les Iniciatives Tecnològiques Conjuntes i els Consorcis Públic‐Privats

‐ Incentivar el lobby per prioritats de recerca, mitjançant la participació a plataformes espanyoles i europees de les empreses i institucions de l’àmbit gironí

Destinataris:

‐ Investigadors sèniors, en general i els caps de grups de recerca, en especial

‐ Investigadors juniors dels grups de recerca amb línies de recerca pròpies

‐ Investigadors interessats en iniciar o aprofundir contactes amb sector empresarial

‐ Empreses interessades en col∙laborar amb la universitat

‐ Gestors de transferència de tecnologia i/o de projectes de recerca

Oportunitats de finançament i lobby a nivell europeu mitjançant les JTIs, PPPs i ETPs

Resultats col·leccions

Cap resultat