Col·loqui Internacional Walter Benjamin 2021

7è Col·loqui Internacional Walter Benjamin 2021

Història i ficció. El gir memorial en les narratives del passat

Girona-Portbou

18, 19 i 20 de novembre de 2021

L’objectiu del col·loqui és tractar la rellevància que, en el decurs de les dues últimes dècades, ha adquirit el "gir memorial" en la relació entre història i ficció. La irrupció de la memòria, entesa com una eina per copsar i entomar un passat habitualment traumàtic derivat de contextos bèl·lics, repressius i dictatorials, està tenint una influència enorme en tots els àmbits. D'aquesta manera, amb freqüència la tasca investigadora de la Història es posa al servei dels imperatius de la memòria i, alhora, les diferents escriptures ficcionals, amb les seves incursions en un passat més o menys recent, tenen una incidència creixent en l'elaboració de la/les memòria/es de les societats.

En aquest marc, amb la participació de persones que es dediquen a l'escriptura literària, la investigació històrica, la crítica literària i cultural i la producció artística es pretén donar lloc a diversos espais de discussió i reflexió al voltant del fenomen anomenat "memòria històrica" o "memòria democràtica", tan vigent en el context sociocultural i en la mateixa escena política. Quin paper tenen les ficcions en l’augment de la presència de la “memòria històrica” en l'esfera pública? És aquesta esfera pública, travessada per tot tipus de reivindicacions memorialistes, la que propicia la proliferació de produccions artístiques i culturals en què la memòria és la protagonista? Aquestes qüestions, i d'altres que hi estan relacionades, seran abordades en els diversos diàlegs/converses que es proposen al col·loqui.

Les temàtiques tractades al col·loqui s'emmarquen en el propòsit de difondre el llegat transversal de l'obra de Walter Benjamin. Una herència intel·lectual que manté la seva vigència en línia ascendent. Tant és així que continua sent una font d’inspiració en l’anàlisi de les problemàtiques que tenen a veure amb les relacions que estableixen les societats amb el seu passat i que condicionen el present i les perspectives de futurs possibles.

Resultats col·leccions

Cap resultat
Thumbnail

Fi de la jornada

Class open access