Listar Protocol per a situacions d'emergència por autor