00:00/00:00 </>
​6691.mp4
​6691.mp3

Lectio ultima, de la professora catedràtica Mariàngela Vilallonga, amb motiu de la seva jubilació