XII Fòrum del Patrimoni Literari

XII Fòrum del Patrimoni Literari

Les literatures del jo


Dimecres 19 d’octubre de 2022

Fundació Josep Pla. Palafrugell


El Fòrum del Patrimoni Literari és una iniciativa creada per a compartir experiències, metodologies, resultats i temàtiques comuns entre centres, institucions i estudiosos dedicats a la investigació, gestió i difusió del patrimoni literari, en totes les seves manifestacions. Al Fòrum de l’any 2018 vam reflexionar sobre “Els anys literaris”. Vam dedicar el Fòrum de 2019 a “Editar i publicar”. Al Fòrum de 2020 vam tractar sobre “Literatura i censura”. L’any passat vam centrar-nos en les “Lectures de la tradició”. Enguany ens preguntarem sobre “Les literatures del jo”.

Resultats col·leccions

Cap resultat