00:00/00:00 </>
​7021.mp4
​7021.mp3

Perspectives presents de l'adaptació i transformació del gir digital a les Humanitats. La història econòmica romana com a cas d'estudi