VII Congrés d'Història de Girona

VII Congrés d'Història de Girona. La historiografia gironina, avui

Data: 24 de març de 2023

Organitzador: Institut d’Estudis Gironins (IEG)


L’Institut d’Estudis Gironins i l´Ajuntament de Girona convoquen el VIIè Congrés d’Història de Girona, amb la intenció d´analitzar l´estat de la qüestió de la historiografia sobre la nostra ciutat, i de fer un balanç del que sabem de Girona al llarg dels temps, tant en les diverses èpoques com en els seus diferents aspectes. Destacant els progressos de les últimes dècades, també farem un cop d’ull al paper que hi ha tingut l’Institut d’estudis Gironins amb la publicació dels Annals i la Sèrie de Monografies, pràcticament ininterrompuda al llarg de 75 anys. En les sessions de treball s´hi haurien de poder detectar també els moments més obscurs i els temes més desconeguts, cap als quals caldria dirigir noves recerques.


El congrés s’organitzarà al voltant de 6 ponències, i volem encoratjar tots els estudiosos i estudioses que investiguen sobre els temes relacionats amb el passat i present de Girona que presentin comunicacions, les quals seran publicades conjuntament amb les ponències en el volum monogràfic dels Annals de l’IEG número 65 de 2024, de tal manera que puguem aconseguir tenir una visió actualitzada de l’estat de la recerca sobre Girona al llarg dels segles.

Resultats col·leccions

Cap resultat