Projecte d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2021-2023)

Projecte d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG 2021-2023)

El següent projecte pretén identificar, reflexionar, transformar i transferir l’autoconeixement col·lectiu d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis de la universitat, a partir de prendre consciència i ser actius i actives en eliminar les violències de gènere (VG) i masclistes.

L'objectiu es visibilitzar i analitzar situacions de violència, processos i efectes que es produeixen en les persones implicades. També esbrinar les claus per actuar sobre el marc o estructura social que permet la seva producció i reproducció, alhora que ajuda a prevenir i frenar les violències directes sobre la persona o persones. D'aquesta manera, també podem detectar situacions on s'infiltra la violència en forma d'estigmatització, patologització, naturalització, normalització.

La metodologia de treball ha estat participativa i dins del marc d'algunes assignatures, treballs finals de grau, de màsters i tesis, així com altres activitats universitàries diverses, realitzades per equips d'estudiantat i professorat de sis estudis diferents: Dret-Criminologia, Psicologia, Treball Social, Comunicació Audiovisual, Infermeria i Estudis Socioculturals de Gènere de la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona. El materials produïts son en format escrit, pòdcast i audiovisuals.

Resultats col·leccions

Cap resultat