00:00/00:00 </>
​7377.mp4
​7377.mp3

Oportunitats i reptes de les noves tecnologies per a la historiografia

Full Text
Share
Ponència de Ricard Garcia Orallo, de la Universitat de Barcelona, en el marc del seminari "Una altra història és possible. El llegat historiogràfic de Pierre Vilar (1906-2003) i Josep Fontana (1931-2018)". Exposa les oportunitats i reptes de les noves tecnologies, per la historiografia de tradició marxista, aplicades a través d'un cas pràctic d'un projecte de recerca històrica de la Universitat de Girona, encapçalat pel Centre de Recerca d'Història Rural en col·laboració amb enginyers informàtics de la Universitat de València. Aquest projecte es basa en la transcripció automàtica de textos manuscrits del Registre d'Hipoteques de Girona de finals del segle XVIII a mitjan segle XIX. Amb la digitalització dels llibres, la seva transcripció, l'etiquetatge dels documents i l'extracció de les dades del document per analitzar-les, es transfereixen els resultats en forma de publicacions o projectes de ciència ciutadana. Planteja diverses preguntes: cal pensar si s'han de millorar les competències vers aquestes noves tecnologies de docents, investigadors i estudiants? Anomena també l'obsolescència del coneixement d’aquestes i de la necessitat implícita d'una col·laboració interdisciplinària. Afirma que cal pensar en el seu finançament i en l'estructura acadèmica que hi doni suport. Però també exposa els dubtes de la irrupció del neoliberalisme en la historiografia i la desaparició del mètode científic així com la reivindicació dels marcs teòrics com la "història des de baix", les "veus baixes" o la "gent sense història", amb un marxisme sense apriorismes dogmàtics i sense perdre el focus en les decisions individuals en un context estructural. Fa esment a diferents marcs metodològics: anàlisis qualitatives i quantitatives, perspectives relacionals, anàlisis de xarxes bidimensionals i multidimensionals, reconstrucció de trajectòries vitals, etc. Finalment, presenta un cas pràctic d'utilitzar la intel·ligència artificial per ajuda conceptual amb les matemàtiques, però resol que no funciona, però sí que va molt bé per llegir i escriure i utilitzar les dades extretes aplicant una programació que encara ara resulta molt extensa. Orallo conclou que en pocs anys es canviarà la manera de treballar amb les noves tecnologies i amb la intel·ligència artificial. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0