00:00/00:00 </>
​7490.mp4
​7490.mp3

Los fondos de indemnización de daños corporales en España: inventario, balance y perspectivas

Full Text
Share
"Aquest treball aborda les característiques i l' abast dels fons d' indemnització de danys corporals existents en Dret espanyol. Aquestes mesures es caracteritzen per tenir com a finalitat que les víctimes de determinats esdeveniments danys obtinguin la reparació total o parcial els seus danys amb independència de la imputació de responsabilitat civil a alguna persona. Els elements clau de la seva configuració jurídica són: ser alternativa a la responsabilitat civil, reconèixer el dret a reparació incondicionalment sempre que les víctimes directes haguessin sofert els danys en el context delimitat per la norma creadora del fons, tendir al rescabalament integral d' aquests perjudicis, i aplicar-se mitjançant procediments administratius subjectes al control jurisdiccional de la denegació de les sol·licituds. Després de l' anàlisi de les manifestacions d' aquestes característiques en els diversos tipus de fons, es plantegen qüestions bàsiques vinculades al fonament d' aquestes institucions: què justifica el seu establiment, com s' afronta el seu finançament i fins a quin punt pot retreure' s al legislador que genera greuges comparatius entre víctimes. A tall d'exemple, s'examina la recent proposició de llei de creació d'un fons d'indemnització de les víctimes de l'amiant a Espanya. El treball conclou amb una valoració crítica del grau en què els fons en vigor compleixen la funció que els identifica." Font: Revista de derecho civil ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa4.0